PARKERING

Parkering

Vi vill bara informera om parkeringsläget runt oss här på Polhemsplatsen 1. Parkeringshuset på Åkareplatsen är nu rivet. Västtrafik skall anlägga en ny bussteminal och nytt resecentrum där.

För att göra det lite lättare för er som kommer till oss med bil kan ni se kartan ovan med de för Tandverket närmast belägna parkeringsplatserna.

P-Hus:
A – Burggreveplatsen, vid Odinsplatsen. 50 pl.
B – Ullevigaraget, under Nya Ullevi. 635 pl.

P-platser:
1 – Stampgatan, utanför Tandverket (9 pl.)
2 – Bakom vår granne Scandic Crown Hotell
3 – Burggreveg., bortanför ”GP-huset”(21 pl.)
4 – Lilla Stampgatan, vid Maria Kyrkan (17pl.)
5 – Slussgatan, utanför Trädgårdsföreningen (12 pl.) 6 – Långsidan G:a Ullevi (11 pl.)
7 – Tingsrätten, bortanför G:a Ullevi (56 pl.)
8 – Stureplatsen, bortanför Gamla Ullevi (16 pl.)
9 – Smålandsgatan 2 (39 pl.)
10 – Park 49,nybyggt hus bortanför Gamla Ullevi – infart från Smålandsgatan (30 pl.)
11 – Heden, infart Parkg. (162 pl.) 12 – Heden, infart Sten Stureg. (371 pl.)